medicinskasestra

Z  multiplo sklerozo ob podpori medicinske sestre

Melita Kokol, dipl.m.s, MS sestra,
Oddelek za nevrološke bolezni, UKC Maribor

Dejstvo o diagnozi multiple skleroze (MS) za vsakega posameznika pomeni slabo novico. Žal še zmeraj in vse pogosteje doleti vse mlajše osebe. Oseba ob spoznanju z diagnozo pričakovano doživi stres, kmalu pa to dejstvo prizadene tudi bolnikove najbližje. Za večino je zelo težko kar iznenada sprejeti, da je eden od članov družine kronično bolan. V zadnjem času je opažati, da ljudje zaradi večje ozaveščenosti o različnih kroničnih boleznih in njihovih simptomih hitreje poiščejo zdravniško pomoč.

V Sloveniji imamo dva večja centra za MS, eden v UKC Ljubljana in drugi v UKC Maribor, katerih glavna naloga je zgodnja diagnostika, postavitev diagnoze, zdravljenje in spremljanje bolnikov, ter zgodnje ukrepanje v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja vsakega posameznika.

V okviru MS centrov je oblikovan MS tim, ki ga sestavljajo :

- zdravniki, specialisti nevrologi,
- MS medicinske sestre s pridobljenimi specialnimi znanji
- fizioterapevt
- psiholog

V obravnavo bolnika se pomembno vključujejo tudi številni ostali zdravniki specialisti različnih področij, kot so urologi in ginekologi ter številne podporne službe, kot je patronažna služba, socialna služba, delovna terapija, logoped, …

Vloga medicinske sestre za MS se prične že ob prvem obisku zdravnika. Medicinska sestra izvaja in organizira vse medicinsko tehnične postopke v postopku postavitve diagnoze.

Medicinska sestra je prav tako ob bolniku v času postavitve diagnoze, ga podpira in mu svetuje pri odločitvah za zdravljenje. Po odobritvi konzilija, ki potrdi najprimernejše zdravilo nadalje aktivno sodeluje pri uvedbi zdravila. Velikokrat je potrebna natančna razlaga o delovanju zdravila, načinu jemanja ali priprave zdravila, prepoznavanju in pravilnem ukrepanju ob morebitnih stranskih učinkih ter postopkih spremljanja, za pravilno delovanje ali preprečitev možnih neželenih posledic zdravila. V vseh teh trenutkih se medicinska sestra, zdravnik in bolnik dobro spoznajo. V času od začetka diagnoze bolnik običajno preide skozi vse faze spoprijemanja bolezni. Izrednega pomena v vseh fazah je razumevanje bolnikove stiske, velikokrat se seveda pogovarjamo o številnih vprašanjih, ki se pri posamezniku porajajo. Pogosto so teme pogovorov o načinu prehrane pri MS, načinu življenja in aktivnosti, planiranje nosečnosti, težave s spominom in koncentracijo, težave pri spolnosti, motnjami mokrenja, ureditev ustreznega delovnega mesta, rehabilitacija in še in še. Medicinske sestre bolnike poslušamo, jih na podlagi izkušenj in pridobljenih znanj skušamo usmerjati, velikokrat pa težave predstavimo izbranemu nevrologu, ki lahko bolnika ustrezno napoti k izbranim specialistom ali službam.

V posameznih centrih smo medicinske sestre za MS dosegljive tudi po telefonu, saj je oddaljenost bolnikov od centrov velika. Preko telefonskega pogovora velikokrat rešimo marsikatero dilemo, vprašanje ali težavo. V svojem MS centru naj vsak bolnik ali svojec povpraša po tako imenovanem MS telefonu. V UKC Maribor je ta številka :

030 - 608 - 344

V Mariboru je številka aktivna že več kot 2 leti, zelo dobre izkušnje imamo predvsem z obliko SMS sporočanja, saj je res, da zaradi vedno večjega števila bolnikov in posledično vedno večjega obsega dela medicinske sestre ne uspemo zmeraj odgovoriti na klic.  Na telefon nas lahko pokličete vsak delavnik do 14- ure, ali kadarkoli napišete SMS sporočilo. MS sestre v UKC Maribor:

Olga Žunkovič, mag.zdr.nege
Melita Kokol, dipl.med.sestra
Sonja Kostanjevec, dipl.med.sestra
Z bolniki se torej srečujemo na oddelku, preko telefona in v ambulanti na rednih kontrolnih pregledih.

Pred vsakim pregledom pri zdravniku, bolnik že opravi individualni razgovor z MS sestro. Pogovorita se o morebitnih težavah, rednem jemanju zdravila, MS sestra pa izvede tudi pomembne teste, ki zdravniku pomagajo pri odkrivanju manj vidnih težav. Izvajamo meritve zastojnega urina z ultrazvokom, ki nam pove, koliko urina še ostane v mehurju, potem, ko bolnik izprazni mehur.

Prav tako izvedemo test hoje na točno določeni razdalji, ki nam lahko pokaže napredovanje ali morebitno poslabšanje bolezni pri posamezniku.

Medicinske sestre lahko z dobrim sodelovanjem in medsebojno koordinacijo MS tima veliko prispevamo k zadovoljstvu in večji kakovosti življenja osebe z MS in njihovih svojcev.