delovna_terapija

Delovna terapija in multipla skleroza

Delovne terapevtke URI,
1. nevrološki oddelek, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Splošno znano je, da je multipla skleroza bolezen tisočerih obrazov zato tudi delovni terapevti vsakega bolnika obravnavamo individualno. Skozi ocenjevanje skupaj z bolnikom ugotovimo njegove potrebe, želje ter pričakovanja in izdelamo načrt obravnave. Z namenskimi aktivnostmi želimo vplivati na izboljšanje posamezne telesne funkcije in s tem na izboljšanje na področju vsakodnevnih aktivnosti, ki jih osebe z multiplo sklerozo želijo opravljati ali se od njih pričakuje, da jih opravijo. S posebnimi delovnoterapevtskimi testi ugotavljamo stopnjo utrudljivosti in svetujemo o prilagoditvah domačega in delovnega okolja in nenazadnje svetujemo o prilagoditvah posamezne aktivnosti, kar vpliva na zmanjšanje utrudljivosti in bolnik gre lažje skozi dan.

Večini je pomembna samostojnost v vsakodnevih aktivnostih. Delovna terapija omogoča posamezniku, da je čimdlje samostojen. V ta namen delovni terapevti bolniku predstavimo pripomočke, ki mu samostojnost omogočijo. Nekateri pripomočki so dostopni preko zdravstvene zavarovalnice, drugi pa so na voljo v specializranih trgovinah.

Delovni terapevti spodbujamo bolnike k resocializaciji. Zelo pogosto se ljudje zaprejo med štiri stene in se ne želijo izpostavljati. S pomočjo informacij o podpornih skupinah ali vodenjem podpornih skupin delovni terapevti želimo izboljšati bolnikovo samozavest, da se lažje vključuje v skupnost. Posebno dragocene pa so izkušnje in informacije, ki si jih bolniki v takih skupinah izmenjujejo. Breme bolezni pa vsaj za kratek čas postane lažje.