Valentina Maroh, diplomirana fizioterapevtka

Uporaba palic pri bolnikih z multiplo sklerozo

Težave bolnikov z multiplo sklerozo v času Covid 19; 2. del

Težave bolnikov z multiplo sklerozo v času Covid 19; 1. del

Kako si pomagati pri zastajanju in uhajanju blata?

Kakšna je povezava Epstein-Bar virusa z multiplo sklerozo?

Kako so potekale obravnave bolnikov z multiplo sklerozo v času Covida?

Rešitve pri motnjah mokrenja

Voščilo

Kje in kako se priučimo samokateterizacije